Λαογραφικό Μουσείο

Πωλητήριο

Στο ισόγειο του Ιστορικού-Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης λειτουργεί το πωλητήριο του Μουσείου.  Σ’αυτό διατίθενται βιβλία- εκδόσεις του Συνδέσμου, ορυκτά, συλλεκτικά είδη, κάρτες, τοπικά προϊόντα και διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επισκέπτες να τα προμηθεύονται.

Χρηματοδότηση

Γενική Είσοδος

Ενήλικες: 3 €
Μαθητές, φοιτητές: 1,5 €