Λαογραφικό Μουσείο

Εκδόσεις

Δημοσιεύματα του συνδέσμου γραμμάτων και τεχνών Ν.Κοζάνης

1. Αρ. Χ. Κωστοπούλου: Η συμβολή της Δυτικής Μακεδονίας εις τους απελευ θερωτικούς αγώνας του Έθνους (από της υποταγής εις τους Τούρκους μέχρι και του 1878), σχ. 8ον , σελ. 186, Θεσσαλονίκη.

2. Κ. Σιαμπανοπούλου, Δ. Μάκρη, Λ. Παπαϊωάννου, Ν. Λιαμάδη και Α. Μπέλλου: Γνωριμία με τον Νομόν Κοζάνης (Ιστορικός – Τουριστικός – Λαογραφικός Οδηγός Ν. Κοζάνης), σχ. 8ον , σελ. 420, Θεσσαλονίκη 1979 (εξεδόθη δαπάναις της Νομαρχίας Κοζάνης).

3. Λ. Ι. Παπασιώπη: Η παλιά η Κοζάνη (Λαογραφικόν – γλωσσικόν εις Κοζανίτικον ιδίωμα βιβλίον) σχ. 8ον , σελ. 168, Θεσσαλονίκη 1972.

4.  Γ. Θ. Καράτζια: Μακεδονικός Αγών – Άγνωστοι ήρωες της Κοζάνης εις τον Μακεδονικόν Αγώνα, σχ. 8ον  , σελ. 48, Θεσσαλονίκη 1972.

5. Γ. Θ. Καράτζια: Πνευματική παράδοσις της Κοζάνης, σχ. 8ον, σελ. 36, Θεσσαλονίκη 1972.

6. Κων. Σιαμπανοπούλου, Οι Λαζαρίνες, σχ. 8ον, σελ. 152, Θεσσαλονίκη 1973.

7. Γ. Θ. Καράτζια: Ιστορικά Κοζάνης, σχ.8ον, σελ. 51, Θεσσαλονίκη 1973.

8. Β. Γ. Σιαμπανοπούλου: Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη, σχ. 8ον, σελ. 80, Θεσσαλονίκη 1973.

9.  Ιωάννη Λ. Παπαδριανού: Ένας μεγάλος Κοζανίτης απόδημος (Ευφρόνιος

Ραφαήλ Παπαγιαννούσης – Πόποβιτς), σχ. 8ον, σελ. 40, Θεσσαλονίκη 1973.

10. Γ. Θ. Λυριτζή: Α& Γεώργιος Παπαζήσης (Αρχίατρος του Στρατού εκ Βελβενδού Κοζάνης), σχ. 8ον, σελ. 16,  Θεσσαλονίκη 1976.

11. Λ. Ι. Παπασιώπη: Απ’ ό,τ’ απόμνιν,  σχ. 8ον, σελ. 120, Θεσσαλονίκη 1977.

12. Δημ. Γ. Γκαβανά: Τραγούδια Ξενιτειάς – Δημοτικά Δυτικής Μακεδονίας, σχ. 8ον, σελ. 80, Θεσσαλονίκη 1977.

13. Γιάννη Γ. Μπουρουζίκα: Η Επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία, σχ.8ον,  σελ. 36, Θεσσαλονίκη 1978.

14. Παναγιώτη Ταχματζίδη: Το Βόιο, σχ. 8ον, σελ. 56, Θεσσαλονίκη 1978.

15. Αναστασίου Β. Κοβάτση: Ρύπανση και καταστροφή του περιβάλλοντος, σχ.8ον , σελ. 32, Θεσσαλονίκη 1979.

16. Γεωργίου Θ. Λυριτζή: Οι Δυτικομακεδόνες αρματολοί αδελφοί Κουτσιμάρη, σχ. 8ον, σελ. 22, Θεσσαλονίκη 1981.

17. Αναστ. Ν. Δάρδα: Ο Ιερός Ναός Των Τριών Ιεραρχών Σιάτιστας και ο κτήτορας αυτού Ιωνάς Μοναχός, σχ. 8ον, σελ. 48, Θεσσαλονίκη 1982.

18. Κων. Σιαμπανοπούλου: Αποκριάτικα Κοζάνης, σχ. 8ον, σελ. 128, Θεσσαλονίκη 1983.

19. Γεωργίου Θ. Λυριτζή: Οι Μακεδόνικοι πατριωτικοί σύλλογοι των Αθηνών στις παραμονές και κατά την περίοδον του Μακεδονικού Αγώνος, σχ. 8ον, σελ. 80, Θεσσαλονίκη 1983.

20. Λαζ. Αθ. Παπαϊωάννου: Ο Μακεδονικός Αγώνας στους καζάδες Κοζάνης και Σερβίων, σχ. 8ον, σελ. 72, Θεσσαλονίκη 1984.

21. Κων. Ευαγ. Σιαμπανοπούλου: Μουσεία και συλλογές του Νομού Κοζάνης, σχ. 8ο, σελ. 40, Θεσσαλονίκη 1985.

22. Κων. Ευαγ. Σιαμπανοπούλου: Οι φορεσιές του Νομού Κοζάνης στη χρήση τους, Ημερολόγιο 1986.

23. Λαζ Αθ. Παπαϊωάννου: Ο κάλφας Βράγγας, ένας σπουδαίος λαϊκός αρχιτέκτονας και γλύπτης, σχ. 8ο, σελ. 48, Θεσσαλονίκη 1986.

24. Κων. Ευαγ. Σιαμπανοπούλου: Η Αγία Τριάδα, το μοναστήρι της Λαριούς, σχ.10ο, σελ. 56, Θεσσαλονίκη 1988.

25. Γεωργίου Θ. Λυριτζή: Η καπετάν Περιστέρα, σχ. 8ο, σελ. 72, Θεσσαλονί κη 1988.

26. Κώστα Ε. Χασιώτη: Άγρια επιδρομή Γκέγκηδων στην Κοζάνη το έτος 1877, σχ. 8ο, σελ. 52, Κοζάνη 1988.

27. Λεωνίδα Παπασιώπη: Αδουκήθκα, σχ. 8ο, σελ. 144, Θεσσαλονίκη 1988.

28. Παύλου Χαριστού: 1244 αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του Νομού Κοζάνης, σχ. 8ο, σελ. 52, Θεσσαλονίκη 1988.

29. Παντελή Β. Πάσχου: Ανεβαίνοντας τον Αλιάκμονα, σχ. 8ο, σελ. 230, Αθήνα 1988.

30. Βραβευμένα Διηγήματα στο λογοτεχνικό διαγωνισμό της εφημερίδας της Κοζάνης «Χρόνος», σχ. 8ο, σελ. 40, Θεσσαλονίκη 1988.

31. Λαζάρου Παπαϊωάννου: Η Σχολή της Κοζάνης και ο Ευγένιος Βούλγαρης, σχ. 8ο, σελ. 36, Θεσσαλονίκη 1989.

32. Κων. Σιαμπανοπούλου: Οι τελάληδες στο Νομό Κοζάνης, σχ. 8ο, σελ. 32, Θεσσαλονίκη 1989.

33. Οι νέοι Λογοτέχνες μας, βραβευμένα ποιήματα και διηγήματα στο Β’ Λογοτεχνικό διαγωνισμό, σχ. 8ο, σελ. 40, Κοζάνη 1989.

34. Δυτικομακεδονικά Γράμματα, Έτος Α’ (σχήμα 8ο), σελ. 312, ΚΟΖΑΝΗ 1990.

35. Δυτικομακεδονικά Γράμματα, Έτος Β’ (σχήμα 8ο), σελ 326, ΚΟΖΑΝΗ 1991.

36. Κων. Σιαμπανοπούλου, Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κοζάνης, σελ. 72, Κοζάνη 1991 (σχήμα 21 επί 29).

37. Ευαγγ. Ντάγγα: Το Σταυρόλεξο, Κοζάνη 1992, (σχήμα 8ο).

38.  Κων. Σιαμπανοπούλου: Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, Φύση – Ζωή -Τέχνη – Παράδοση του Ν. Κοζάνης, σελ. 72, Κοζάνη 1992 (στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά).

39. Δυτικομακεδονικά Γράμματα, Έτος Γ’,  ΚΟΖΑΝΗ 1992, (σχήμα 8ο), σελ. 317.

40. Δυτικομακεδονικά Γράμματα, Έτος Δ’, ΚΟΖΑΝΗ 1993, (σχήμα 8ο), σελ. 366.

41. Δυτικομακεδονικά Γράμματα, Έτος Ε’, ΚΟΖΑΝΗ 1994, (σχήμα 8ο), σελ. 366.

42. Κων. Σιαμπανοπούλου, Ο νομός Κοζάνης στο χώρο και στο χρόνο, σελ. 384+48, Κοζάνη 1993, (σχήμα 21 επί 29).

43. Παναγιώτη Λιούφη, Ιστορία της Κοζάνης, σχήμα 8°, σελ. 376, 1994 (Ανατύπωση).

44. Λαζάρου Παπαϊωάννου: Ο μακεδονομάχος καπετάν Κώστας Γαρέφης, Θεσ/νίκη 1995, σελ. 48, (σχήμα 17Χ24).

45. Β. Π. Καραγιάννη: Περιπλάνηση ένδον, Θεσ/νίκη 1995, σελ. 68, σχήμα 10ο.

46. «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ». «Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ» Έτος ΣΤ’, σελ. 414, ΚΟΖΑΝΗ 1995.

47. «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», σελ. 416, Έτος Ζ’, ΚΟΖΑ ΝΗ 1996.

48. Θανάση Μαρκόπουλου: Βιβλιογραφία Νίκου – Αλέξη Ασλάνογλου, σχ. 8°, σελ.108, Θεσ/νίκη 1996.

49. Συνδέσμου Γραμμάτων – Τεχνών Ν. Κοζάνης – εφημερίδα «Παρέμβαση»: Π.Β. Πάσχος: Μια βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή, σελ. 32, σχ. 10, Θεσ/νίκη 1996.

50. «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Έτος Η’, σελ. 503, ΚΟΖΑΝΗ 1997.

51. Δραγώγια: Ζωγραφική, σελ. 112, Θεσ/νίκη 1997.

52. «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», Έτος Θ’, σελ. 528, σχ. 8ο, Θεσ/νίκη 1998.

53. Γεωργίου Τσότσου: Γαλατινή Βοΐου, σελ. 528, σχ. 8°, Θεσ/νίκη 1998.  Ι

54. Αποστόλου Παπαδημητρίου: Ο κόσμος του λογικού όντος, σελ. 480, σχ. 8ο, Θεσ/νίκη 1999.

55. «Δυτικομακεδονικά Γράμματα», Έτος Ι’, σελ. 400, ΚΟΖΑΝΗ 1999.

56. «Δυτικόμακεδονικά Γράμματα», Έτος ΙΑ’, σελ. 464, ΚΟΖΑΝΗ 2000.

57. «Δυτικομακεδονικά Γράμματα», Έτος ΙΒ’, σελ. 430, ΚΟΖΑΝΗ 2001.

58. Γκουργκούτα Κατερίνας: Ω Γλυκύ μου Έαρ, σελ. 96, μεγάλο σχήμα.

59. Δυτικομακεδονικά Γράμματα», Έτος ΙΓ’, σελ. 438, ΚΟΖΑΝΗ 2002, τεύχος Α’.

60. «Δυτικομακεδονικά Γράμματα», Έτος ΙΓ’, σελ. 526, ΚΟΖΑΝΗ 2002, τεύχος Β’.

61. Κατερίνας Γκουργκούτα «Ω γλυκύ μου Έαρ». (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) σελ. 96, ΑΘΗΝΑ 2002.

62. «Δυτικομακεδονικά Γράμματα», Έτος ΙΔ’, σελ. 459 ΚΟΖΑΝΗ 2003.

63. «Δυτικομακεδονικά Γράμματα», Έτος ΙΕ’, σελ. 436, ΚΟΖΑΝΗ 2004.

64. Παντελή Οικονόμου: Ματωμένες Έδρες, σελ. 152, ΚΟΖΑΝΗ 2004.

65. «Δυτικομακεδονικά Γράμματα», Έτος ΙΣΤ’, σελ. 400, ΚΟΖΑΝΗ 2004.

66. «Δυτικομακεδονικά Γράμματα», Έτος ΙΖ’, σελ. 544, ΚΟΖΑΝΗ 2005.

Χρηματοδότηση

Γενική Είσοδος

Ενήλικες: 3 €
Μαθητές, φοιτητές: 1,5 €